Je potřeba povolení na stavbu plachtové haly?

Je potřeba povolení na stavbu plachtové haly?

Jedna z nejčastějších otázek, na které se nás ptáte. Zde je ve stručnosti odpověď:  Stavební povolení není potřeba

Plachtové haly a stavební ohlášení (povolení)

Stavba plachtové haly se řídí stavebním zákonem č. 183/2006 sb., obecně lze říci že je důležité vědět k jakému účelu ji potřebujeme. Jsou dvě varianty z pohledu zákona k problematice plachtových hal z naší nabídky.

  1. hala je použita k zemědělským účelům – je zde nutná živnost
  2. hala je použita k ostatním účelům (skladování, výroba, provoz, garáž apod.)

Pokud se budeme bavit o prvním bodu, je zde vše o dost jednodušší. Jelikož se jedná o stavbu pro zemědělskou činnost není potřeba žádné stavební povolení ani ohláška do 300 m2 plochy haly a 7 metrů výšky.

Citace ze zákona:

Zákon č. 183/2006 Sb.§ 103, odst 1e

Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

2. stavby pro zemědělství do 60 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení; stavby pro zemědělství nad 60 m2zastavěné plochy nebo nad 5 m výšky do 300 m2 zastavěné plochy a do 7 m výšky, o jednom nadzemním podlaží, nepodsklepené, stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují, ledaže se jedná o stavby pro ustájení zvířat nebo chovatelství anebo zemědělské stavby, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);

U druhého případu, tedy plachtových hal nesloužících k zemědělským účelům, je nutné provést ohlášení stavby.

Citace ze zákona:

Ustanovení § 5 nového stavebního zákona

Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení
m. stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch od 300 m2 do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí,

Vzhledem k tomu, že se nejedná o stavby pevně spojeny s podkladem, jsou plachtové haly velmi rychlým a finančně nenáročným řešením zajištění skladovacích prostor zákazníků.